Hướng dẫn chọn size

Để thuận tiện & giúp Khách hàng dễ nhớ Size, FASVIN xây dựng bộ Size số riêng, đặc biệt phù hợp với thể hình người Việt:

Chi tiết như sau:


BigSize dành cho cỡ đại:

Sản phẩm đã xem

0₫

0₫